Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

O nás

Společnost Dům zdraví  spol. s .r.o. je nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu provozující polikliniku ve Velkém Meziříčí v kraji Vysočina. Poliklinika navazuje na dlouholetou tradici a nabízí komplexní ambulantní zdravotní péči v širokém spektru odborností.

Zařízení poskytuje zdravotní péči cca 70.000 občanům široké spádové oblasti Velkomeziříčska. Vyjma ambulancí vlastní polikliniky se v objektu nachází  lékárna, velká oční optika, pobočky pracovišť Všeobecné  zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, bufet, sauna s rehabilitačním zařízením a další služby.

 

Historie

Společnost Dům zdraví spol. s r.o. působí ve Velkém Meziříčí od roku 1992, kdy byla založena, a od roku 1995 převzala  na základě kupní smlouvy nehmotný majetek od Fondu národního majetku. Historie zařízení však sahá až do doby po druhé světové válce, tehdy byl vystavěn nový moderní dům, kde byla soustředěna celá okresní zdravotní služba včetně ordinací soukromých lékařů působících ve Velkém Meziříčí.

 

Budova byla slavnostně otevřena v roce 1950, dokončovací práce trvaly až do roku 1953 a poslední kolaudace byla provedena     15. září 1953. Přestože se budova zdála kritikům zbytečně veliká, brzy se ukázalo, že opak byl pravdou. Stále rostoucí  požadavky na zdravotnickou službu si vyžádaly úvahy o přístavbě ke stávající budově, nebo o postavení vedlejší budovy. S realizací novostavby se započalo v roce 1980 a stavba byla uvedena do provozu 1. ledna 1982. Obě budovy byly při dokončovacích stavebních pracích spojeny propojovacím krčkem. Posledním rozsáhlým stavebním zásahem je nástavba nové budovy o novou valbovou střechu, čímž byl vyřešen požadavek na kancelářské prostory polikliniky.

 

Současnost

Koncem roku 2014 se společnost Dům zdraví spol. s r.o. stala součástí významné skupiny  FutureLife  a.s. působící v oblasti specializované zdravotní péče jako řízená reprodukce, chirurgie, specializovaná chirurgie a souvisejících služeb jako např. laboratoře. Dalšími subjekty skupiny jsou společnosti působící v České republice, na Slovensku a ve Velké Británii jako ISCARE I.V.F., GENNET, Reprofit Internatinal, GynCentrum, Sanus a VIDIA-Diagnostika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Toto jsou internetové stránky společnosti Dům zdraví spol. s r.o., se sídlem Poříčí 1256/11, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46973460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7513.

Společnost přestala být s účinností ode dne 22.5.2021 členem koncernu SYNBIOL, a to na základě oznámení  řídící osoby koncernu - společnosti  SynBiol, a.s., IČO 26014343. Ta sdělila, že existence koncernu není k danému datu nadále dána s tím, že osoby jí přímo či nepřímo ovládané již nebudou podléhat jednotnému řízení ve smyslu §79 odst. 1 zákona  o obchodních  korporacích.


 Informace pro spotřebitele (netýká se poskytování zdravotních služeb a podnikatelských nájmů)

Společnost Dům zdraví spol. s r.o. informuje spotřebitele o tom, že spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb uzavřené se společností s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě společnosti Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz.