Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Rehabilitace a vodoléčba - Fyzioterapeutky

Fyzioterapeutky:


Naše tělo je stvořené pro pohyb a naše fyzioterapeutky Vás naučí správným pohybovým stereotypům, a zabrání tak různým obtížím v budoucnu nebo pokud se trápíte už teď :)

 

Kateřina Veselá DiS., Cert. MDT

Vzdělání vyšší zdravotnické, dále vyškolena McKenzie institutem v Praze, kde se stala certifikovaným terapeutem Mechanické Diagnostiky a Terapie (Cert.MDT) od roku 2017. Tuto metodu rozšířila pro sportovce.
Od února 2019 ukončila ve FN Motol certifikovaný kurz DNS - dynamická neuromuskulární stabilizace, jejímž zakladatelem je Prof. Paedr. Pavel Kolář, PhD.

2011 ukončila studium certifikovaného kurzu diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína/ pro fyzioterapeuty.

2006 certifikovaný kurz Brügger koncept
Další kurzy - posilovna a význam pro rehabilitační praxi, kineziotaping - moderní pružný tejp v práci fyzioterapeuta, kvadrupedální lokomoce u Jarmily Čápové, léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace, manuální terapie dle Mojžíšové a spousta odborných seminářů pod McKenzie institutem, ve Vojenské nemocnici v Praze.

 

Radka Drápelová

Vystudovala SZŠ Brno obor rehabilitační pracovník. Ve své praxi dlouhodobě pracovala především s pacienty s mentálním a tělesným postižením

Absolvované kurzy:

1993 Dlouhodobý seminář Reflexní lokomoce dle Vojty
2009 Masér pro sportovní a rekondiční masáže
2010 Pracovník v soc. službách se zaměřením na přímou péči
2011 Bazální stimulace
2021 Certifikovaný kurz - měkké a mobilizační techniky
2022 Hluboký stabilizační systém a centrace kloubů

 

Mgr. Andrea Stočková

Absolvovala v roce 2021 na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě zdravotnických věd, obor Aplikovaná fyzioterapie.

Absolvované kurzy:

Kurz Myofasciální trigger pointy
Kurz tejpování - Kineziotaping
Kurz Reflexní masáž chodidel
2021 Certifikovaný kurz - měkké a mobilizační techniky
2022 Hluboký stabilizační systém a centrace kloubů
2022 Kraniosakrální terapie

Online kurzy a semináře:
Pánevní dno (nejen) v trenérské praxi
Kolenní kloub v kontextu celkové postury
Kineziologický rozbor v klinické praxi

 

Mgr. Monika Jahnová

Vystudovala obor Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018.  

Absolvované kurzy:

Chodidlo a vliv na posturu
Dolní končetina v klinické praxi
Kurz Barefoot
Kineziotaping - terapeutické využití Temtex tapu a kurz zaměřený na těhotné ženy

 

Alena Smutná

Vystudovala na SZŠ Brno obor rehabilitační pracovník.
Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pro fyzioterapeuty (měkké a mobilizační techniky).