Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Aktuálně k opatřením vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 v České republice:

14.7.2020

Vláda ČR postupně uvolnila přijatá restriktivní opatření. Obecně je pro zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb a zdravotnické pracovníky v domácí péči podstatná skutečnost, že v jejich vnitřních prostorech dochází ke koncentraci akutně i chronicky nemocných osob, u kterých není žádoucí zvyšovat riziko případné nákazy.

Aktuálně k opatřením vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 v České republice:Proto v Domě zdraví i nadále zůstává povinnost pro všechny osoby používat ve vnitřních prostorech ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének. Výjimkou jsou odůvodněné případy, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako je např. vyšetření pacienta.

Dodržování bezpečné vzdálenosti a využití dezinfekce rukou jsou dalším předpokladem pro účinnou prevenci. Respektujte termíny objednání na vyšetření, nezdržujte se  zbytečně v čekárnách a společných prostorech.

 

DŮLEŽITÉ JE VĚDOMĚ NEOHROZIT ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL

 

Aktuálně k opatřením vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 v České republice: Pokud jste byli v kontaktu s osobou Covid-19 pozitivní, nebo máte podezření, máte příznaky (teplota ≥ 37,3 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu - pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak) kontaktujte Vašeho praktického lékaře telefonicky, nechoďte do zdravotnického zařízení. V opačném případe vědomě ohrozíte ostatní pacienty a zdravotnický personál. Těmto osobám by byla hygieniky nařízena karanténa, v důsledku toho by došlo ke zbytečnému a výraznému omezení dostupnosti zdravotní péče.
V případě podezření na Covid-19 pozitivitu zdravotnického personálu je situace řešena v součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí, dojde k aplikaci preventivních opatření, aby nedošlo k šíření nákazy - vše by bylo okamžitě zveřejněno na našich webových stránkách.
Nepřítomnost lékaře nebo sestry v ambulanci neznamená karanténu, ale čerpání dovolené, školení, apod. O termínech informujeme s předstihem na našem webu.


Od nástupu výskytu onemocnění Covid-19 se zprvu podstatná část objemu péče přesunula do telefonických konzultací. Postupně byl nutný návrat k vyšetřením v ordinacích. Přesto část konzultací i nyní probíhá telefonicky. Tato cesta je a nadále bude preferovaná u neakutních a stabilizovaných stavů např. pri předepsání léku. Pouze lékař určí, zda je nutné, aby pacient navštívil ordinaci za účelem vyšetření, a stanoví termín.
V případě, že se nedovoláte do ambulance, ověřte na webu přítomnost personálu. Pokud není uvedena dovolená nebo jiná nepřítomnost, opakujte volání později během ordinační doby. Sestra nemůže vždy telefon obratem zvednout, protože je zaneprázdněná. Pokud lékař vyšetřuje pacienta, nelze hovor přepojit a budete požádáni o pozdější telefonický hovor.
NEDOVOLÁTE SE po konci pracovní doby, v době polední pauzy - personál je na obědě.
MUDr. Blaha převzal pacienty po MUDr. Šurdovi, ale pracuje v jiné ordinaci, má tedy i jiné telefonní číslo!
Ověřte si na našem webu správnost Vámi uloženého čísla, zda je aktuální.

 

Aktuálně k opatřením vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 v České republice:     NOVINKY v eReceptech:

 

Pro objednání receptu u lékaře můžete využít také e-mail. Pokud ambulance tuto cestu využívá, naleznete na webu instrukce, na jaký e-mail objednávku odeslat a co musí obsahovat.
Vyzvednutí léku v lékárně je nyní ještě jednodušší. Jakmile Vám lékař nebo sestra sdělí, že je recept vystaven, můžete si léky vyzvednout v kterékoliv lékárně po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu. Již není nutný papírový recept ani SMS kód.