Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

DEN ZDRAVÍ ve Velkém Meziříčí

10.9.2020

Dům zdraví se letos opět zúčastnil akce Zdravé město, v rámci které Velké Meziříčí pořádalo v úterý 6.září Dny zdraví, ty jsou letos na téma Bez obalu.

Ve stánku jsme představili nabízené služby a zprostředkovali jsme informace související s péčí o zdraví, prevencí a také s řešením zdravotních problémů v ambulantní péči.

Blíže byly představeny preventivní programy               - dle věku
                                                                                  - preventivní prohlídky u praktického lékaře
                                                                                  - v urologii
                                                                                  - v gynekologii
                                                                                  - v sonografickém vyšetření prsou
Čím dál více využívaným druhem péče je dentální hygiena, ženy po porodu mají k dispozici návštěvu porodní asistentky v šestinedělí a laktační poradenství.
Představeno bylo přístrojové vybavení v ambulanci ORL a přístroj VAS na pracovišti fyzioterapie. Pro některé bylo příjemnou novinkou, že byla od července v Domě zdraví opět zprovozněna kožní ambulance.

 

DEN ZDRAVÍ ve Velkém MeziříčíSestra na místě prováděla měření tlaku tonometrem a zjištění hodnoty cukru v krvi glukometrem. Dále zájemcům spočítala hodnotu BMI - Body Mass Index, která stanovuje míru tělesné hmotnosti od podvýživy až po vysoký stupeň obezity. Pomocí optotypu a barvocitových tabulek předvedla zkoušku zraku.

Zájem byl také o informace k dietám při užívání léků na ředění krve, při vysokém krevním tlaku, při přítomnosti kyseliny močové v krvi a o instrukce k rehabilitačnímu cvičení. Vše bylo podpořeno formou letáčků.

 

                            -------------------------------------------------------

 DEN ZDRAVÍ ve Velkém MeziříčíDEN ZDRAVÍ ve Velkém MeziříčíDEN ZDRAVÍ ve Velkém MeziříčíDEN ZDRAVÍ ve Velkém Meziříčí

Představili jsme sadu pro kognitivní trénink a sešity pro trénování paměti jako podpůrné materiály při práci pečující rodiny o osobu, která trpí poruchou paměti, různými stupni demence nebo se u ní rozvinula Alzheimerova choroba. Vše bylo vyvinuto ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností, o.p.s. a odborníky v oblasti geriatrie a psychologie.
Materiály jsou dostupné v lékárně v Domě zdraví.

 

 

 DEN ZDRAVÍ ve Velkém Meziříčí

 

Speciální prostor byl vyčleněn poradenství v oblasti domácí zdravotní péče, kterou lze zajistit pro pacienty za úhradu zdravotních pojišťoven. Českomoravská domácí péče v regionu Velkomeziříčska zajišťuje v domácím prostředí kvalifikovanou péči v celé šíři činností sestry v domácí péči:

- Ošetřovatelské výkony indikované lékařem

- Péče o pacienta po chirurgických a ortopedických zákrocích v době rekonvalescence

- Komplexní péče o imobilního inkontinentního pacienta

- Péče o onkologicky nemocné

- Péče o klienty v terminálním stadiu života

- Kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota) 

- Lokální ošetření (převazy bércových vředů, ran a defektů) 

- Odběry krve a jiného biologického materiálu 

- Aplikace injekcí, infúzí, léčebné terapie

- Nácvik aplikace inzulinu

- Cévkování, klyzma, výplachy, péče o permanentní katetr

- Příprava na vyšetření

- Ošetření stomií, PEGu, enterální sondy

- Polohování a prevence proleženin

  

Také jste si mohli všimnout informačního letáčku s puntíky a
DEN ZDRAVÍ ve Velkém Meziříčí puntíkovaných ponožek. Zde se jedná o zpřístupnění informací o kožním onemocnění lupénka jak pro pacienty s tímto kožním onemocněním, ale také pro veřejnost.

Projekt "PSORIÁZA/LUPÉNKA SESTRA V AKCI" je určen pro všechny pacienty s lupénkou (psoriázou), ale také pro jejich rodinné příslušníky či veřejnost. Tedy pro každého, kdo má zájem se o tomto onemocnění více dozvědět.

Cílem projektu je prostřednictvím odborné sestry poskytnout rychlý a kvalitní servis, který pomůže vyřešit situace a problémy, které nastaly kvůli diagnóze lupénka.