Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

eNeschopenka (elektronická neschopenka)

16.12.2019

Elektronickou neschopenku zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) od začátku příštího roku. Od 1.1.2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. eNeschopenka je testována vývojáři nemocničních a zdravotnických software společně s vývojáři aplikace ČSSZ pouze ve virtuálním prostředí bez ostrých dat a reálných návazností. Kvůli datu platnosti zákona nebylo ani možné postupovat jinak a nebylo možné eNeschopenku v praxi vyzkoušet.
I přes převedení neschopenky do elektronické formy počítá nový systém s tiskem jedné její části (velký papír formátu A4). Lékař do něj bude ručně psát návštěvy příštích kontrol, případně změny v době vycházek. Formulář by měl podle zástupců ČSSZ sloužit pacientovi například při prokázání se případným kontrolám.
Vznik každé dočasné pracovní neschopnosti (DPN) má pacient i nadále povinnost nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem). ČSSZ informuje zaměstnavatele hned dvakrát - okamžitě jakmile lékař odešle eNeschopenku do systému ČSSZ a následně po zpracování zaslané eNeschopenky na straně ČSSZ. Notifikace budou zasílány do určených datových schránek a/nebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti o zasílání notifikací. Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace. Potvrzení o trvání DPN lékař zasílá elektronicky na ČSSZ a pacient ho již zaměstnavateli nepředává.

Pracovní nechopnosti vystavené do 31.12.2019 budou až do jejich ukončení vedeny způsobem zavedeným před spuštěním eNeschopenky.

 

Vystavit neschopenku je povinností lékaře, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožňuje vykonávat jeho práci. Pracovní neschopnosti nevystavuje lékařská pohotovostní služba a záchranná služba. Pracovní neschopnost vede ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol, atd. (ošetřující lékař). V případě, že je pracovní neschopnost vystavena při hospitalizaci, po propuštění přebírá vedení pracovní neschopnosti pacienta jeho ošetřující lékař (všeobecný praktický lékař, ambulantní specialista, stomatolog, ...).

Dům zdraví na spuštění eNeschopenky spolupracuje s dodavatelem zdravotnického informačního systému. Do stávajícího SW bude nově začleněn modul eNeschopenka. Předpokládat stoprocentní funkčnost systému eNeschopenky by bylo kvůli neexistenci prostoru pro testování odvážné. Máme k dispozici nový 3dílný formulář neschopenky, který je náhradou elektronické neschopenky, pokud systém postihnou technické potíže nebo dojde k výpadku internetového připojení. Ručně vystavená neschopenka bude odeslána na ČSSZ poštou. Jakmile ji ČSSZ přijme a zpracuje, zavede ji do systému eNeschopenky a další kroky budou vedeny elektronicky.

 

 zdroj: zkráceno a upraveno z textů vydaných ČSSZ a Sdružením praktických lékařů