Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Informace pro pacienty a veřejnost k 26.10.

26.10.2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace probíhají změny ze dne na den, proto žádáme pacienty - sledujte aktuální informace o provozu jednotlivých ambulancí na webových stránkách Domu zdraví.

Praktičtí lékaři

Pokud se u vás objeví zdravotní potíže respiračního charakteru, zůstaňte doma v dobrovolné karanténě a kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře. Nedaří-li se vám dovolat, prosím, zkoušejte to opakovaně nebo další den v ordinačních hodinách. Nedovoláte-li se hned první den, není třeba panikařit. Zůstaňte doma, pracovní neschopnost lze bez problému vystavit až 3 dny zpětně.

 

Pokud svůj stav považujete akutní, využijte celé rozmezí ordinačních hodin praktického lékaře, zvýšíte tím pravděpodobnost, že se dovoláte včas. Všechny ordinace jsou přetížené a řeší mnohonásobně více telefonátů než normálně, buďte prosím trpěliví.

Pokud se objednáváte k lékaři, sdělte prosím pravdivě všechny důležité skutečnosti. Nutnost osobní návštěvy vždy určuje lékař.  

 

Odborné ambulance lékařů specialistů

Druhotným dopadem epidemie koronaviru je pro chronicky nemocné pacienty odložení konzultace či objednané návštěvy lékaře. Sdružení ambulantních specialistů nabádá občany, aby se nebáli ambulantní specialisty kontaktovat. V naprosté většině ordinací jsme zavedli přesný systém objednání pacientů tak, aby se minimalizoval nebo zcela vyloučil vzájemný kontakt pacientů. Zatímco nemocnice se nyní soustřeďují především na léčení nemoci covid-19, úloha ambulancí v terénu spočívá v tom, že se postarají o ostatní pacienty. Ve vlastním zájmu nepodléhejte strachu, pokud jde o návštěvy našich ambulancí. Personál je vybaven ochrannými prostředky a prostory jsou pravidelně dezinfikovány. Oproti jaru je těchto materiálů dostatek.
Jestliže máte známky respiračního onemocnění, jste v karanténě nebo izolaci, telefonicky se omluvte z objednaného termínu a konzultaci vyřiďte telefonicky, dohodněte si nový termín vyšetření.