Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Návrat k běžnému provozu Domu zdraví

15.5.2020

Od 18.5. 2020 se vracíme k běžnému pracovnímu provozu polikliniky za dodržení pravidel nařízení vlády, bezpečnostních a hygienických opatření:
-
povinná ochrana nosu a úst
- dodržování bezpečných rozest
upů ve všech veřejných prostorech DZ
- pravidelné mytí rukou vodou a mýdlem, dezinfekce rukou
- objednání pacienta na
určitý čas
- preferování telefonických konzultací
- lékař určuje, zda zdravotní stav vyžaduje osobní návštěvu v ordinaci

I KDYŽ ZE STRANY VLÁDY ČR DOCHÁZÍ K POSTUPNÉMU UVOLŇOVÁNÍ RESTRIKCÍ, V NAŠEM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ STÁLE PŘISTUPUJEME K RIZIKU JAKÉKOLI NÁKAZY S MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ.

PROTO ŽÁDÁME VEŘEJNOST, ABY DODRŽOVALA DOPORUČENÍ EPIDEMIOLOGŮ I ZDRAVOTNÍKŮ A RESPEKTOVALA JEJICH INSTRUKCE. JEDNAJÍ V ZÁJMU OCHRANY ZDRAVÍ.