Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Preventivní opatření - informace pro pacienty, jak postupovat při podezření na onemocnění infekcí koronavirem

26.2.2020

Situace kolem šíření koronaviru je v médiích dostatečně popsána. Jako preventivní opatření je nutné dodržet ze strany občanů postup stanovený WHO a v ČR prezentovaný mj. Ministerstvem zdravotnictví.

Celý dokument naleznete zde: pdf 666 kB  -  informace pro občany

Pacienti s respiračním omezením nebo pacienti, kteří byli v kontaktu s pacienty s jakýmikoliv respiračními příznaky, nebo byli v oblastech zasaženými infekcí koronavirem, budou ošetřeni odděleně. Prosíme o důsledné používání osobních ochranných prostředků a telefonické kontaktování Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina tel: 567 564 551 nebo našeho pracoviště na tel: 566 522 442.
Nonstop linky Státního zdravotního ústavu - 724 810 106 a 725 191 367

 

Důležitou pasáž pro postup ochrany okolí uvádíme v tomto textu:

Co mám dělat, pokud pociťuji příznaky onemocnění?
Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru! Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie, resp. nárůst akutních respiračních onemocnění. Každý případ infekce virem 2019-nCoV tedy musí být charakteristický epidemiologickými kritérii - tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii - tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.


Na koho se mají občané obrátit, pokud se chtějí nechat vyšetřit na přítomnost infekce 2019-nCoV?
V případě, že bude mít občan obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, aby nejprve telefonicky kontaktoval naše pracoviště na tel: 566 522 442, svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici (Jihlava tel: 567 564 551), kde mu poskytnou informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.