Odběr novinek

Rozesílání novinek na Váš e-mail:

Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

12.3.2020

Vláda ČR vyhlásila dnes 12. března 2020 ve  14:00 hodin nouzový stav. Poliklinika Dům zdraví je i nadále v provozu bez omezení,  Z preventivních důvodů a pro zamezení shlukování většího počtu osob ale naléhavě žádáme pacienty, aby zvážili svoji návštěvu lékaře. Pokud nemůžete návštěvu odložit nebo vyřídit telefonicky (recept elektronicky), dodržujte následující pokyny:

 - stále platí vydaná nařízení k cestovatelské anamnéze, striktně vyžadujeme telefonní kontakt - Krajská hygienická stanice 567 564 551 nebo naše pracoviště na tel: 566 522 442.
Nonstop linky Státního zdravotního ústavu - 724 810 106 a 725 191 367

- využívejte dezinfekci umístěnou ve společných prostorech polikliniky

- žádáme o maximální ohleduplnost vůči ostatním pacientům a zejména vůči zdravotníkům, nevystavujte personál zbytečnému nadměrnému stresu !!!

 

Ambulance praktických lékařů:

- pokud je v čekárně více než 10 osob, zaevidujte se v terminálu, sestra Vás bude informovat o přibližném čase vstupu do ordinace. Čekárnu opusťte, vyčkejte v prostoru chodby a dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami, při kýchání, kašlání používejte osobní ochranné prostředky. Pokud to Váš zdravotní stav dovoluje, vyčkejte mimo budovu polikliniky.

Ordinace ambulantních specialistů, RTG/sono, Rehabilitace, Dentální hygiena:

- pacienti s náznakem respiračních potíží se telefonicky přeobjednají na jiný termín
- ošetřeni budou pouze pacienti, kteří nevykazují žádné příznaky respiračního onemocnění
- objednaní pacienti se dostaví v dohodnutém čase, v čekárně dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi osobami